Månedsarkiv: april 2016

#etterskolen

#etterskolen

onsdager en mellomstasjon for ungdom fra 8.klasse og eldre etter skolen og før andre aktiviteter middag serveres fra kl. 15.30Les mer