Smittevern på #freezone

OPPDATERING 25. APRIL 2021: I samråd med kommunen får vi nå lov til å åpne Freezone nesten som normalt. Vi har over en lang periode holdt alle skolene adskilt, men kan fra og med 25. april 2021 tillate ungdommer fra ulike skoler i Ringerike å komme hver onsdag og fredag. Det må presiseres at det er skoler i Ringerike, og at vi i dag ikke har mulighet til å slippe inn ungdommer fra andre kommuner.

Les mer om hva som skjer på klubben her.

Åpningstider
Onsdag 14.00-20.00
Fredag 19.00-23.00

Aldersgrense
Fra 8. klasse og fram til den dagen man fyller 19 år.

Smittervern er veldig viktig for oss, og som et resultat av god dialog med kommunen er punktene under blitt en del av smittevernsveilederen til Stiftelsen Positiv Oppvekst. Vi følger også nøye med på oppdaterte retningslinjer som dukker opp underveis og tilpasser drift og rutiner etter det.

Smittevernregler på #freezone

  • Alle som er til stede må registres med navn, telefonnummer og skole. Listene makuleres etter 10 dager.
  • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.
  • Hold 1 meters avstand.
  • Ungdommene må være på #freezone hele tiden. Det er selvsagt lov til å gå før, men da slipper man ikke inn igjen.
  • Er du syk må du holde deg hjemme. Dette gjelder også om du bare er litt syk.
  • Disse reglene må følges. De som evt ikke følger regler eller beskjeder fra voksne på #freezone, vil måtte forlate klubben.
  • Ikke opphold dere utenfor #freezone etter åpningstiden.

Vi gleder oss masse til å se deg. Velkommen!

Informasjonen på denne siden er sist kontrollert og oppdatert 27.08.2021, kl. 21.37.