Gaming

På #freezone jobber vi hele tiden for å ha et attraktivt tilbud for ungdommer. I den anledning utvider vi klubblokalene våre for å gjøre plass til digitale aktiviteter. Vi har vært heldige å få sponset 5 stk kraftige gamingmaskiner, i tillegg til PlayStation 5 og Nintendo Switch. Vi håper på en dobling av antall enheter i løpet av 2023! Vi ønsker på sikt å kunne bygge et solid positivt miljø rundt spillaktiviteter, både digitale og analoge, som brettspill. Vi håper også å få midler til ytterligere utvidelse med 3D-printing, bilder, film og streaming-aktiviteter.

I forbindelse med det utvidede tilbudet blir det også flere spill å velge mellom. Vi ønsker derfor samtykke til at din ungdom kan få spille spill med høyere aldersgrense. Medietilsynet skriver følgende: «I Norge er aldersgrenser på spill en frivillig ordning og ikke lovpålagt. Dette betyr at aldersgrensene kun har status som anbefalinger.» Det er derfor opp til foresatte å bestemme.

Det er allikevel viktig for oss å presisere at vi aldri kommer til å tillatte «de drøye spillene», og at vi til en hver tid har kontroll over hvilke spill som er tilgjengelige.

Liste over tilgjengelige spill kan lastes ned her.
Samtykkeskjema kan lastes ned her.