Kontakt oss

Leder for Freezone

Stian A. Høibråten, tlf: 990 01 646 – stian@positiv-oppvekst.no

Klubbledere

Andreas Tronerud, tlf: 936 08 553 – andreas@positiv-oppvekst.no
Dennis Bakke, tlf: 920 96 065 – dennis@positiv-oppvekst.no

Stiftelsen Positiv Oppvekst

Avtaler og utleie rettes Andreas Tronerud, tlf: 936 08 553 – andreas@positiv-oppvekst.no

Daglig leder: Jørn Syversen, tlf: 928 13 996 – jorn.syversen@positiv-oppvekst.no

Postadresse:

Postboks 1280, 3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Hønefoss Bru 3, 3510 Hønefoss

Hjemmeside:

www.positiv-oppvekst.no

Inngang: Sentrumspassasjen (i trappa mellom Sentrumskvartalet og Ringerike kultursenter)

9G9B9229 copy