Røde Kors leksehjelp på #freezone

Leksehjelpen til Ringerike og Hole Røde Kors starter opp igjen mandag 27.august klokken 14:00 - 17:00 i #freezone sine lokaler.

Nedenfor kan du lese info fra Ringerike og Hole Røde Kors om leksehjelptilbudet:

Fra høsten 2017 gis tilbudet til barn og unge, med fokus på elever fra 5. til og med 10 klasse. Dette er et gratis tilbud og blir ledet av engasjerte voksne frivillige fra Ringerike og Hole Røde Kors. Det serveres et enkelt måltid (brødmat, frukt). Elevene kan få tilgang til Wifi i lokalet.

Våre frivillige leksehjelpere er engasjerte studenter, pensjonerte lærere og andre engasjerte som ønsker å gjøre en forskjell. Vi gjennomgår nødvendig skolering for å kunne bidra til et godt læringsmiljø. Til grunn ligger Røde Kors sine verdier og retningslinjer for frivillig arbeid og innsats.

Tilbakemeldingene vi får fra elevene er gode. Muligheten for «en-til-en» hjelp er verdsatt.  Elevene er alltid med på å skape en god atmosfære på leksehjelpen. De jobber både på egenhånd og i grupper og lærer seg gode arbeidsvaner.

Erfaringene fra leksehjelp som drives i Røde Kors regi andre steder i landet, er at elevene motiveres til skolegang utover ungdoms- og videregående skole. Videre er erfaringen at sosiale nettverk utvikles, og man treffer andre barn og unge.

Elevene blir bedt om å registrere seg når de kommer og går, slik at vi vet hvem som er til stede. Vi ber om hjemmeadresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte eleven eller foreldre/foresatte ved behov.

«På leksehjelpen kan du komme om du ønsker et sted å gjøre lekser i fred og ro, sammen med venner eller få hjelp til leksene fra noen voksne»

Ved spørsmål, kontakt undertegnede på telefon 47898042.

Med hilsen
Hilde Magnus
Leder for leksehjelpen i Ringerike og Hole Røde Kors